عملیات اجرای خط ضلع جنوبی رینگ آب صنعتی و نرم زمزم یک

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

سال: 1391 – 1393

وضعیت: تکمیل شده