افزایش ظرفیت تلمبه خانه مرکزی شرکت فولاد خوزستان

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

سال اجرا: 1393-1396

وضعیت :تکمیل شده

شامل: افزایش ظرفیت آب صنعتی با هفت دستگاه پمپ 160 کیلو وات و تعویض پمپهای 110 کیلو وات قدیمی با ظرفیت  تقریبی 750 مترمکعب بر ساعت، نصب 5 دستگاه پمپ آّب نرم 240 کیلو وات با ظرفیت تقریبی 700 متر مکعب بر ساعت، به روز رسانی مخزن تحت فشار، به روز رسانی مخزن آتش نشانی، تعویض لوله های ورودی و خروجی از مخازن از فلزی به فایر گلاس، احداث پست برق شامل سه دستگاه ترانس و دو دستگاه دیزل ژنراتور برای برق اضطراری، ساختمان کنترلی، نصب 34 شیر برقی بر روی مخازن، نصب دبی سنج اولتراسونیک بر روی مخازن آب صنعتی ، آب نرم و آب آتش نشانی، کابل کشی رفت و برگشت برق، کابلهای کنترلی