تلمبه خانه و خط انتقال فولاد شادگان

کارفرما: شرکت فولاد شادگان

سال : 1394-1396

وضعیت: تکمیل شده

شامل: ایستگاه پمپاژ، خط انتقال به طول 4800 متر و به قطر 400، مخزن آب 400 مترمکعبی،  محوطه سازی، جاده های دسترسی  ساختمان اداری،  ساختمان نگهبانی ،احداث سوله پمپ خانه، اتاقهای برق ، کنترل و ابزار دقیق، اتاق دیزل و دیوارهای پیرامون