حوزه های فعالیت

این شرکت در زمینه پروژه های به شرح ذیل آمادگی ارائه خدمات دارد:

طرحهای آب و فاضلاب

این شركت هم اكنون قادر است با تكيه بر دانش فني كارشناسان و متخصصان خود و دارا بودن کارخانه ساخت مجهز و استفاده از دانش و تکنولوژی های روز اروپا و تجارب عملي بدست آمده در اجراي صدها …..

طرحهای صنعتی و فولادی نفت و گاز

شرکت فنی و مهندسی شوادون به عنوان یکی از شرکت های فعال در حوزه طرح های صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع نیرو فلزی ، فعالیت خود را از چهل سال پیش در زمینه اجرای……