شرکت شوادون با قریب به چهل سال سابقه در اجرای پروژه های تاسیساتی و عمرانی، با بهره گیری از نیروهای توانمند به لحاط اجرایی و فنی توانسته در زمینه های گوناگون همچون پروژه های آب و فاضلاب، ساختمان و پروژ ه های صنعتی در صنایع پتروشیمی، فولاد سازی و غیره با موفقیت در سطح کشور نماید. شرکت شوادون این اعتقاد را باور نموده که همواره تلاش، کیفیت و سرعت را با در نظر گرفتن اصول ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی در سر لوحه کار خود قرار دهد.