درباره شوادون

شرکت شوادون با بیش از چهل سال سابقه با توانایی اجرای پروژه به صورت EPC یکی از پیمانکاران مطرح در حوزه پروژه های آبی بالاخص تصفیه خانه های آب و فاضلاب خطوط انتقال و آب شیرین کن در جنوب کشور می باشد