کارفرمایان

لیست کارفرمایان ما به شرح زیر می باشد:

وزارت آب و نیروی ایران :

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب و برق خوزستان
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب و فاضلاب خوزستان

وزارت نفت و گاز و پتروشیمی ایران:

NIOC – شرکت ملی نفت ایران
PEDEC – شرکت مهندسی و توسعه نفت
پتروشیمی بندر امام
پتروشیمی شازند
پتروشیمی مارون

وزارت صنعت، معدن و تجارت:

NISCO – شرکت ملی فولاد
فولاد خوزستان
فولاد اکسین
مجتمع فولاد شادگان